Leczenie kanałowe pod mikroskopem

smartoptic ergoLeczenie endodontyczne, inaczej kanałowe polega na dokładnym usunięciu zainfekowanej lub nieodwracalnie zmienionej zapalnie miazgi, a następnie szczelnym wypełnieniu oczyszczonych kanałów odpowiednim materiałem. Jest to zabieg przeprowadzany w kilku etapach na jednej wizycie:

  • usunięcie miazgi z komory zęba i kanałów korzeniowych,
  • pomiar długości kanałów,
  • chemiczno-mechaniczne opracowanie kanałów, za pomocą odpowiednich płynów oraz narzędzi ręcznych i maszynowych,
  • wypłukanie, a następnie szczelne wypełnienie oczyszczonych kanałów materiałami biokompatybilnymi. Uplastyczniona gutaperka, która idealnie adaptuje się do nieregularnego kształtu kanału, gwarantuje szczelne wypełnianie jego całości. Pozwala to na szybkie i skuteczne zniwelowanie bólu oraz przywrócenie funkcjonalności zęba.

Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontycznie zęba pozwala na długotrwałe utrzymanie własnego zęba w jamie ustnej, jak również stanowi solidną podstawę pod koronę lub filar mostu przy uzupełnieniach protetycznych-klasycznych i tych tworzonych w oparciu o implanty .

OBECNIE MOŻEMY WYLECZYĆ KAŻDY ZĄB, KTÓRY JESZCZE NIE TAK DAWNO, SKAZANY BYŁ NA USUNIĘCIE

W Klinice Pltinium  lekarze, celem  przeprowadzenia prawidłowego leczenia kanałowego, korzystają z takich urządzeń jak mikroskop zabiegowy , mikrosilnik endodontyczny , laser diodowy, systemy wypełniania kanałów korzeniowych  oraz radiowizjografia cyfrowa . Umożliwiają one przeprowadzenie leczenia zakrzywionych lub niedrożnych kanałów, znalezienie "nadliczbowych" kanałów korzeniowych, usunięcie starych wypełnień i wkładów korzeniowych z kanałów oraz usuwanie złamanych narzędzi, czy zamknięcie perforacji komory lub korzenia. 

Leczenie endodontyczne jest zalecane przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba, ze wskazań protetycznych - przed wykonaniem korony lub mostu.

 

Chcesz umówić się na wizytę? Masz pytania o leczenie?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

502-471-973